İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklarıinsan kaynaklari
Ata Kalibrasyon'da, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, Laboratuarımız stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır.
İnsan Kaynakları, Ata Kalibrasyo'nun hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütür.

Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri Yaparlar
Ata Kalibrasyon'da her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Ata Kalibrasyon, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme
Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı dolayısıyla oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen Laboratuar hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Ata Kalibrasyon'da çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

İŞ BAŞVURU FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN..

Tags: , ,